Change is hard because you’re wired to expect the worst

Getting out of your comfort zone is hard because humans are wired to expect the worst-case scenario. Your brain wants to keep you safe, so you have a natural negativity bias — a stronger reaction to actual or anticipated negative events.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก : HOW TO REGISTER

*** กรณีฝากเข้ามาแล้ว บัญชีไม่ตรงกันเราจะไม่อัพยอดฝากให้ เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่หลอกขายของบนอินเตอร์เน็ต***
สมาชิกที่ฝากเงินเข้ามาแล้ว ไม่มียอดเล่น หรือยอดเล่นไม่เกินกว่า 1 เท่าของจำนวนเงินฝาก จะไม่สามารถถอนจำนวนเงินนั้นออกได้ เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1

โทรสมัคร กับ Call Center และรอรับ SMS รายละเอียดการเล่นหรือกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ Sboibc888.com

ขั้นตอนที่ 2

โอนเงินเพื่อทำการสมัคร โอนเงินเพื่อทำการสมัครแทงบอลออนไลน์ กับทาง Sboibc888 ขั้นต่ำ 500 บาท

ขั้นตอนที่ 3

การแจ้งโอนเงิน การแจ้งโอนเงินทาง Call Center Sboibc888 ภายใน 15 นาที

ขั้นตอนที่ 4

รอรับ Login Account ลูกค้ารอรับ SMS Username และ Password รวมถึงช่องทางการเข้าเล่น

ขั้นตอนที่ 5

หลังจาการสมัครสมาชิกครั้งแรก 500 บาทแล้ว ครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำ