ลำดับที่ 1ได้เครดิตฟรี 3,000 บาท
TurnOver 5
เท่า
ลำดับที่ 2 - 99ได้เครดิตฟรี 100 บาท
TurnOver 1
เท่า
ลำดับที่ 100ได้เครดิตฟรี 1,000 บาท
TurnOver 5
เท่า
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 15/07/2563
ลำดับที่USERNAME
1zstaa75058
2zstaa76021
3zstaa76130
4zstaa75413
5zstaa75561
6zstaa74332
7zstaa76139
8zstaa77325
9zky9966482
10zstaa76312
11zstaa74119
12zstaa76790
13zstaa75523
14zky9966475
15zstaa76167
16zstaa76376
17zstaa75112
18zstaa76170
19zstaa75308
20zstaa74244
21zstaa77153
22zstaa75665
23zstaa75435
24zstaa74267
25zstaa77045
26zky9966595
27zstaa75771
28zstaa75679
29zstaa77184
30zstaa76161
31zstaa76165
32zstaa75645
33zstaa75838
34zstaa75722
35zstaa76353
36zstaa76070
37zky9966379
38zstaa75497
39zstaa75685
40zstaa75032
41zstaa76226
42zstaa74578
43zstaa76086
44zstaa75863
45zstaa77355
46zstaa75125
47zstaa75319
48zstaa76020
49zstaa75325
50zstaa75725
51zstaa76262
52zky9966252
53zstaa76355
54zstaa76714
55zstaa75040
56zstaa77083
57zstaa75871
58zstaa76280
59zstaa75485
60zstaa76686
61zstaa76056
62zstaa75128
63zky9966592
64zstaa76837
65zky9966047
66zstaa75338
67zstaa77129
68zstaa75033
69zstaa75847
70zstaa75490
71zstaa77233
72zstaa76618
73zstaa76489
74zstaa75407
75zstaa74549
76zstaa76008
77zstaa75191
78zstaa76099
79zstaa76146
80zky9966636
81zstaa76346
82zstaa75087
83zky9966182
84zstaa75674
85zstaa77190
86zky9966321
87zstaa77447
88zstaa76585
89zstaa76428
90zky9966401
91zstaa75533
92zstaa76149
93zstaa75816
94zstaa75257
95zstaa77489
96zstaa75396
97zstaa75432
98zstaa75420
99zstaa76092
100zky9966383